پروژه ها

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

بلوار امام علی (ع )کمربندی غربی تا بلوار آزادگان آمادہ بھربرداری (یک لاین)

۱۳۹۶/۰۸/۱۱

کمربندی های شهر الوند

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

بهسازی پارک لاله

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

احداث پارک صلحا

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

سنگنوردی

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

دکوراسیون داخلی تالار شهر

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

اصلاح هندسی بهسازی جاده بویین زهرا

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

ساختمان فرهنگی مذهبی امام خمینی