پروژه های سال 86

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

فاز اول پارک رسالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

سالن کنفرانس

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

لکه گیری سطح شهر با آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

خرید لوازم روشنایی

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

اصلاح لچکی میادین و رفوژها با جدول

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

احداث میدان امام علی (ع)

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

اجرای بیس و آسفالت معابر

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

اجرا و اصلاح پیاده رو با موزاییک

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

لکه گیری و آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

خرید دال بتنی