پروژه های سال 89

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

زیباسازی-رنگ آمیزی- و المان شهری

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

خرید و نصب لوازم ورزشی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

بهسازی روشنایی پارک ها و معابر سطح شهر الوند

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

بهسازی فضای سبز و پارک ها

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

احداث ساختمان آتش نشانی نصرت آباد-فاز دوم

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

خرید و تعمیرات ماشین آلات عمرانی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

خرید علائم ترافیکی-خط کشی خیابانها و تابلوهای راهنما

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

طرح کمک به اتوبوسرانی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

ترمیم پیاده رو سازی سطح شهر با موزاییک و جالیز

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

جدولگذاری معابر نصرت آباد