مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) اصلاح و بازسازی پیاده رو و خرید نیوجرسی

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر الوند)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی(رفت و روب و جمع آوری زباله)

مناقصه عمومی- رفت و روب شهر الوند و ناحیه شهری نصرت آباد

آگهی تجدید مناقصه عمومی (احداث کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد)

مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه البرز و الوند)

مناقصه عمومی(احداث کتابخانه ناحیه ی شهری نصرت آباد)

مناقصه عمومی (بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری)

مناقصه ی عمومی-اجرای روشنایی بلوار ولایت