پروژه های سال 87

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

اجرای فاضلاب ورزشگاه امام علی (ع)

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

آسفالت سطح شهر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

ترمیم ترانشه ادارات حفار و پیاده رو با آسفالت

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

اجرای بیس و آسفالت نصرت آباد

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

زیر سازی و جدولگذاری معابر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

مصلای حضرت ابوالفضل(ع)

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

نصب تابلوهای سطح شهر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

لکه گیری و آسفالت معابر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

فاز دوم میدان امام علی (ع)

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

زیرسازی و جدولگذاری سطح شهر